Як зареєструватись на сайті ? How to register in our site ?

Вместо рекламы

Россиянин, ты захотел скачать файл ? Или почитать чего интересного ?
Останови свою войну в Украине !

—————————

Реклама від GoogleЦей текст представлено українською і англійською мовами
THIS TEXT IS IN UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGE. English version is below.

Не вдається зареєструватись ? Ми допоможемо.
Отже, натиснули на клавішу “Зареєструватись”. Що ми бачимо ?


Придумаємо і введемо якийсь свій логін, наприклад, oksana або petya. Написано “Ім’я користувача”, саме так часто називають логін. Віримо, що ніхто більше не вибере собі такий логін. Введемо також свою електронну пошту (E-mail), якою ми користуємось.  Будьте уважні, правильно вкажіть вибраний вами логін і пошту. Тепер треба підтвердити, що за клавіатурою – людина, а не робот. Значить, натискаємо на кнопочку “я не робот“. Почалося.

Зараз ви бачите сторінку, яку ми не контролюємо. Не я, а могутній Google зробив цю сторінку.


Пробуємо відповісти на графічні запитання, які нам поставив Google. Якщо треба вибрати автомобілі – натискаємо мишкою на ті малюнки, де є автомобілі. Не все йде чудово, бо Google дуже підозрілий.
Google може не реагувати на наші натискання мишкою на потрібні малюнки,  тоді пробуємо замінити набір малюнків, або просто підтверджуємо, що ми всі малюнки відмітили. Набір малюнків і запитання буде змінено.
Google може відразу надати інший малюнок, як тільки ми підтвердили мишкою, що на цьому малюнку – те, що хоче Google. Якщо треба, замінений малюнок також підтверджуємо.
Google не грається з нами, він дуже боїться пропустити на сайт робота, який відразу накидає на сайт тисячі своїх дебільних рекламних посилань.
Нарешті, вдалася правильно відмітити всі малюнки, і Google відчіпляється від нас, тепер ми бачимо ось це:


Нарешті можна натиснути “зареєструватись” і вказану вами пошту прийде повідомлення, там буде написано, куди треба перейти для продовження реєстрації.
Ви ще не зареструвались ! Ви ще не знаєте свого пароля !

Відкриємо свою пошту. Що, немає листа ? Перевірте також папку “СПАМ” чи, наприклад, “Небажані листи”. Читаємо лист про реєстрацію. Натиснемо на посилання, яке нам надіслали. Бачимо сторінку, на якій ми можемо ЗМІНИТИ наданий нам випадковий пароль на той пароль, який ми хочемо. Затремо той дивний “пароль”, який неможливо запам’ятати, і введемо свій, зручний для нас, пароль латинськими буквами, який ми не забудемо.


Підтвердимо зміну пароля (таку зміну ще називають “скидання пароля”.)
Все, реєстрація закінчена, тепер можна ВВІЙТИ від своїм логіном і паролем, і з цього моменту можна коментувати на сайті все, що вважаєте потрібним, можна на форумі відповідати на чужі теми, створювати свої теми.
Коли ви щось напишете на сайті перший раз, я обов’язково перевірю і дам дозвіл, щоб всі ваші наступні повідомлення на сайті були відразу видимими для всіх, і не потребували мого підтвердження. До мого підтвердження всі ваші повідомлення на сайті невидимі для всіх, крім мене.
Якщо при ВХОДІ не забути натиснути кнопочку “ЗАПАМ’ЯТАТИ”, то наступні рази відкриваєте сайт, а ви вже авторизовані, і ВХОДИТИ під своїм логіном і паролем вже не треба.
Тепер ви можете змінювати свою авторизаційну інформацію. В правому верхньому куточку на сторінках сайту у вас з’явився надпис з вашим логіном. Натиснувши на нього, ви побачите, що можна редагувати авторизаційні дані, наприклад, додати улюблений аватар, чи ще щось змінити, що вважаєте потрібним.
Наш набір аватарів знаходиться ОСЬ ТУТ.

———————————————————————–

IN ENGLISH:

You can not register? We will help.
So, click on the “Register” button. What do we see?


You will enter your login, for example, conchita or pedro. We believe that nobody except you will choose this login. You will also enter your E-mail, which you use. Now you have to confirm that at keyboard is a person now, not a robot. So, press the “I’m not a robot” button. It’s began.

You now see a page that we do not control. Not me, but a powerful Google made this page.


You try to answer the graphical questions that Google has put us down. If you need to choose cars – press by mouse on those pictures, Not everything is good, because Google is very suspicious.
Google may not respond to our mouse clicks on the desired pictures, then you try to replace the set of pictures, or simply confirm that you have noted all the drawings. The set of pictures and questions will be changed.
Google can immediately provide another picture as soon as you confirm by mouse what Google wants on this picture. If necessary, the changed picture is also need to be confirmed.
Google is not playing with you, it is very afraid to skip a robot to the site, and robot immediately puts thousands of its debility advertising links to the site.
Finally, you managed to mark all the drawings correctly, and Google is detached from you, now we see this here:


Finally, you can click on “Register” and to the email you specify, Google will send the message where you have to go to continue the registration.
You have not registered yet! You do not know your password yet!

Open your email. No letter about register ? Check the folder “SPAM” or, for example, “malicious emails”, or “bad emails”. Read the letter about registering. Click on the link that we sented in letter. Now you see a page on which we can CHANGE the random password provided to you for the password that you want. Let’s change that strange “password”, which is not memorable, and introduce a password that is convenient for you, which you will newer forget.


You will confirm the password change (this change is also called “password reset.”)
OK, registration is over, now it is possible to ENTER (to be authored) with your login and password, and from this moment it is possible to comment on the site all that you consider necessary, you can respond to the forum on someone else’s topics, or create your own topics.
When you write something on the site for the first time, I will definitely check and give permission so that all your subsequent messages on the site are immediately visible to everyone and did not require my confirmation. Until my confirmation, all of your messages on the site are invisible to everyone except me.
If you will not forget to press the “Remember me” button at the INPUT login and password, then the next time you open the site, and you are already authored, and ENTER under your login and password is no more necessary.
Now you can change your authorization information. In the upper right corner of the site you have an inscription with your login. By clicking on it, you will see that you can edit the authorization details, for example, add your favorite avatar, or change anything you consider appropriate.
Our set of avatars is located HERE.

—————————————-

Россиянин, ты захотел скачать файл ?
Или почитать чего интересного ? Вон отсюда !
Останови свою войну в Украине !


------------А тепер - для людей ---------------------
Українці, не забуваємо про побутове. Ви можете замовити ВЕСЬ наш файловий архів на флешці, це схеми, мануали, вся додаткова інформація, об'єм архіва - більше 24 Гігабайт.
Ось СПИСОК НАШИХ ФАЙЛІВ.
Для замовлення архіва треба перейти НА СТОРІНКУ ЗАМОВЛЕННЯ.
Схема мануал телевизора шасси, схему скачать бесплатно, ищу схему модулей, ищу шасси телевизора, схемы телевизоров, мануалы

Залишити відповідь (Leave a Reply)