Енергоатом: прилади для вимірювань та контролю механічних та інших параметрів в енергетиці

Вместо рекламы

Россиянин, ты захотел скачать файл ? Или почитать чего интересного ?
Останови свою войну в Украине !

—————————

Реклама від GoogleПерейти на русский вариант страницы. Приборы для измерения и контроля механических и иных параметров в энергетике.

Це рекламна стаття, вона не має відношення до телеремонту, в цьому розділі розглядаються питання, пов’язані з вимірюванням важливих параметрів турбін, ТПНів та інших відповідальних механізмів в енергетиці.
Багато необхідного обладнання, необхідні прилади для вимірювання вібрації розроблюються і виготовляються в відокремленому підрозділі конструкторського бюро “Атомприлад” (ВП КБ Атомприлад), це один із структурних підрозділів НАЕК “Енергоатом”.
Пропонуємо вам більш детально ознайомитись із обладнанням, яке можна замовити в ВП КБ Атомприлад для використання в промисловості. Також в статті представлена коротка теоретична інформація по вимірюванню та контролю вібропараметрів.

Вимірюються такі параметри:
– розмах вібропереміщення шийок роторів, спектр вібрації, амплітуди і фази гармонік вібрації.
– віброшвидкість опор підшипників, спектр віброшвидкості, амплітуди і фази гармонік віброшвидкості і вібропереміщення.
– параметри “тренд”, “відносний тренд”, “скачок”, а також параметри вібрації з використанням полосових та режекторних фільтрів.
– тахометрія.
Для вимірювання використовуються блоки:
– вихорострумові датчики і перетворюючі блоки до них.
– п’єзокерамічні акселерометри і перетворюючі блоки до них.
– тахометри, відмітчики фази.
– необхідне тестуюче обладнання: тахостенди, вібростенди.

Останні наші розробки:
Перетворювач вихорострумовий (вимірювач переміщення вихорострумовий) для безконтактного контролю механічних параметрів промислового устаткування (зустрічається технічна назва “перетворювач вихрострумовий”.
Перетворювач лінійних переміщень (вимірювач лінійних переміщень) для безконтактного контролю переміщення гребеня турбіни або аналогічного об’єкта в відповідальних обертових механізмах.
Перетворювач віброшвидкості (вимірювач віброшвидкості) для контролю параметрів підшипникових опор, використовується в складі автоматизованих систем контролю і діагностики обладнання.
Тахостенд для перевірки вимірювальної тахометричної апаратури.

Детальні характеристики наших блоків і датчиків:
Перетворювач для безконтактного контролю механічних параметрів промислового устаткування.


Перетворювані параметри:
– осьове зміщення вала ротора від початкового положення, до 4 мм;
– розмах вібропереміщення вала ротора, діапазон до 500 мкм;
– поточна відстань між торцем датчика та металевою поверхнею об’єкта контролю, до 4 мм;
– також перетворювач може забезпечувати контроль частоти обертання валу з похибкою 0.1 об/хв, може формувати сигнал “відмітка фази”.
Аналогічні перетворювачі використовуються в автоматизованих системах контролю та діагностики в атомній і тепловій енергетиці. Належать до класу згідно НП306.2.141. Перетворювач складається з одного з вихорострумових датчиків ДВ-10, ДВ-16, ДВ-20 та уніфікованого вторинного перетворювача.
Конструктив: датчик встановлюється на об’єкті контролю, кабель датчика в металорукаві виводиться за межі агрегату. Вторинний перетворювач в захищеному корпусі монтується на рейку DIN-35, можливе також виготовлення в крейтовом конструктиві, за бажанням замовника.
Функціональні можливості: виміряні параметри передаються на верхній рівень системи контролю по цифровому інтерфейсу RS-485, можлива також передача у вигляді вихідного сигналу 4-20 mA.
Виміряні параметри, які передаються на верхній рівень:
– осьове зміщення;
– усереднений та миттєвий зазор;
– температура в корпусі вторинного перетворювача;
– розмах вібропереміщення;
– відносний і базовий тренд та признак “скачок”;
– амплітуда і фаза половинної, першої та другої гармоніки вібропереміщення. Можливі вимірювання інших гармонік за бажанням замовника;
– спектр вібропереміщення в діапазоні 10-1000 Гц з роздільною здатністю 0.5 Гц. Частотні характеристики можуть бути змінені за бажанням замовника, можливий також спектральний аналіз в виділенних смугах пропускання, або із застосуванням цифрових загороджувальних фільтрів.
– аналіз та видача стану сигналізації “Попередження 1”, “Попередження 2”, “Скачок”, “Тренд”, “Аварія”, “Несправність”. При використанні в ролі тахометра на верхній рівень видається також сигналізація “Валоповорот”, “Пуск”, “Робота”, “Автомат”, “Вибіг”, “Зупинка”
Виготовляємо, продаємо, встановлюємо. Необхідна контактна інформація – в кінці статті.

Перетворювач лінійних переміщень


Призначений для безконтактного контролю переміщення гребеня турбіни або аналогічного об’єкта в відповідальних обертових механізмах. Основне застосування в енергетиці – контроль осьового розширення ротора (ОРР), абсолютного розширення корпусу (АРК). Належить до класу згідно НП306.2.141.
Конструктив: складається з безконтактного датчика лінійних переміщень і вторинного перетворювача МВ-300. Передбачено монтаж вторинного перетворювача на рейку DIN-35. можливо також крейтове виконання вторинного перетворювача.
Функціональні можливості: на верхній рівень по інтерфейсу RS485 передаються виміряні параметри:
– абсолютне лінійне переміщення, до 60 мм з похибкою 0.2 мм;
– відносне лінійне переміщення відносного точки нульового відліку;
– робочий зазор між датчиком і вимірюваним об’єктом, від 0.5 мм до 2.5 мм;
– температура всередині корпусу датчика;
– значення сигналізацій “Попередження 1”, “Попередження 2”, “Аварія”;
Крім передачі на верхній рівень необхідних параметрів по інтерфейсу RS485, можлива також передача струмовим виходом 4-20 mA.,
Виготовляємо, продаємо, встановлюємо. Необхідна контактна інформація – в кінці статті.

Перетворювач віброшвидкості


Перетворювач призначений для контролю параметрів підшипникових опор, використовується в складі автоматизованих систем контролю та діагностики обладнання в будь-яких галузях, в тому числі атомної і теплової енергетики. Перетворювач належить до класу згідно НП306.2.141.
Конструктив: перетворювач складається з віброперетворювача ДА-1 або ДА-2 і вторинного перетворювача МВ-100. До складу ДА-2 входить акселерометр А-2-03 і виносний підсилювач сигналу ВП-2. Датчик ДА-1 використовується при температурах від 5 до 100 ° C, а датчик ДА-2 при температурах від 5 до 250 ° C.
Виміряні параметри передаються на верхній рівень по інтерфейсу RS485, можлива також передача струмового петлею 4-20 mA.
Вимірювані параметри:
– середньоквадратичне значення (СКЗ) віброшвидкості в діапазоні до 16 мм/сек або 31 мм/сек;
СКЗ віброшвидкості НЧ-вібрації;
– спрацьовування сигналізацій “Попередження 1”, “Попередження 2”, “Аварія”, “НЧ-аварія”, “Скачок”, “Тренд”, “Несправність”.
– амплітуда і фаза половинної, першої і другої гармоніки віброшвидкості і вібропереміщення, при наявності сигналу позначки фази.
– спектр віброшвидкості або віброперемещенія від 10 Гц до 1000 Гц з роздільною здатністю 0.5 Гц.

Можлива зміна параметрів і характеристик під вимоги замовника. Можливе виготовлення як окремих блоків, так і систем контролю і діагностики, або адаптація блоків під існуючі системи, для модернізації та використання в якості ремкомплекта.
Виготовляємо, продаємо, встановлюємо. Необхідна контактна інформація – в кінці статті.

Тахометричний стенд (тахостенд) для перевірки таховимірювальної апаратури


Стенд призначений для перевірки і калібрування вимірювальних каналів контролю частоти оборотів турбогенератора, ТПН і інших пристроїв.
Функція: стенд забезпечує обертання змінних коліс із заданою частотою від 2 до 4000 об/хв, з керуванням з передньої панелі або від комп’ютера через порт USB.
Додаткова функція: кількість обертів, які робить стенд, може бути або необмеженим, або стенд робить задану користувачем кількість обертів і зупиняється, це необхідно для перевірки лічильників в тахометрах та спідометрах.
У складі стенду є три змінних колеса:
– колесо “60 виступів на оберт“;
– колесо “один виступ на оберт“;
– колесо “один паз на оберт“,
а також змінні кронштейни для контролюємих датчиків.
Стенд переносний, з однофазним живленням 220 Вольт. Ціна одиниці найменшого розряду при відображенні частоти обертання – 0.1 об/хв.
Виготовляємо, продаємо, встановлюємо. Необхідна контактна інформація – в кінці статті.

Наші блоки і датчики можуть використовуватися не лише для ремонту і модернізації існуючих систем контролю і діагностики вібрації, можливо також виготовлення окремих систем контролю для різних об’єктів.
Комплексна система контролю і діагностики вібрації і механічних величин призначена для безперервного контролю вібраційних параметрів і механічних величин, формування сигналів в систему захисту агрегату і виявлення дефектів безперервно працюючого промислового роторного обладнання.
Апаратура відповідає ГОСТ 27165-97, ДСТУ ГОСТ ISO 2954: 2004, ДСТУ ISO 30296-95, ГОСТ 25364-97, ГОСТ ISO 10816-1-97.

Система забезпечує вимірювання базових параметрів вібродіагностики:
– середньоквадратичне значення віброшвидкості вібрації опор підшипників;
– відносна вібрація валу ротора;
– осьове зміщення вала ротора;
– абсолютне розширення корпусу;
– відносне розширення вала ротора;
– тепломеханічне викривлення (прогин) вала ротора;
– частота обертання валу ротора (фазова синхронізація).

Додаткові функції:
– перетворення виміряних значень параметрів в уніфіковані сигнали постійного струму 4-20 mA;
– візуалізація поточних значень вимірів рівнів вібрації і механічних величин на моніторі робочої станції оператора (форма сигналу, спектр);
– передача поточних змін параметрів в систему АСУ об’єкта;
– спектральний аналіз сигналів вібрації на основі швидкого перетворення Фур’є з формуванням гармонійних складових високочастотної і низькочастотної вібрації;
– значення амплітуд і фаз гармонік з 1-ої по 10-у, а також субгармонік 1/3, 1/2, 3/2 віброшвидкості корпусів підшипників та вібропереміщення ротора;
– візуалізація змін вібраційних параметрів і механічних величин в часі;
– архівація даних вимірювань і їх перегляд із заданою глибиною архіву;
– діагностика справності вимірювального каналу та лінії зв’язку;
– захист агрегату від перевищення допустимих значень контрольованих параметрів;
– релейна, світлова та звукова сигналізація при досягненні порогових значень параметрів – попередження, аварія, скачок, тренд, НЧ-вібрація;
– передача попереджувальних і аварійних сигналів в систему АСУ об’єкта;
– контроль, візуалізація та документування стану сигналів захисту;
Виготовляємо, продаємо, встановлюємо. Необхідна контактна інформація – в кінці статті.

Коротка теоретична частина вібродіагностики

Вібродіагностика використовує наступні параметри:
вібропереміщення – миттєве значення кожної з координат, які описують положення тіла чи матеріальної точки під час вібрації. При цьому важливим є розмах вібропереміщення. При аналізі, наприклад, вібрації вала за координатами X і Y треба пам’ятати, що повний розмах вібропереміщення є векторною сумою розмаху по координатах X і Y, і лише в тому випадку, коли амплітуда першої гармоніки вібрації значно перевищує всі інші гармоніки. При невиконанні цієї умови вимірювання повного розмаху вібропереміщення можливе лише при синхронному вимірюванні координат X і Y з наступним обчисленням по круговій діаграмі. Але на більшості об’єктів, для яких потрібна віброметрія, перша гармоніка вібрації традиційно перевищує всі інші.
віброшвидкість – похідна вібропереміщення за часом.
віброприскорення – похідна віброшвидкості за часом.

Діагностичними параметрами можуть бути наступні параметри:
ПІК – максимальне амплітудне значення сигналу;
СКЗ – середньо-квадратичне значення (діюче значення) сигналу;
ПІК-фактор – відношення параметра ПІК до СКЗ;
ПІК-ПІК – різниця між позитивною амплітудою і модулем від’ємної амплітуди.

Також важливими для віброметрії є спектр вібропереміщення чи віброшвидкості в широкому або обмеженому частотному діапазоні, а також амплітуди і фази окремих гармонік вібрації.
Фаза вібромереміщення – кут повороту вала від умовної нульової точки в момент, коли відстань до вимірюваного об’єкта, наприклад, вала ротора, є мінімальною.
Фаза віброшвидкості – кут повороту вала від умовної нульової точки в момент, коли швидкість руху вимірюваного об’єкта до датчика вібрації є максимальною.
Виходячи з цих двох формулювань, фаза віброшвидкості завжди менша від фази вібропереміщення на 90°.

Наша контактна інформація. Виготовляємо необхідне обладнання під вимоги замовника При необхідності – монтаж на території замовника.
Україна, м. Київ, вул. Тостого, 59, ВП КБ Атомприлад (структурний підрозділ НАЕК Енергоатом)
+380 44 277-79-23 (міський номер)
+38 044 277-79-16 зам.директора Бараник О.М.
+380 44 277-79-14 прийомна “Атомприлад”

Більш детально про нас

Контрольні слова для пошуку: вимірювач вібропереміщення, вимірювач параметрів вібрації, вимірювання вібрації, віброметри, віброметрія, віброшвидкість, вимірювач віброшвидкості, вимірювання віброшвидкості, вібрація вала, датчики вібрації

Не забуваємо !

Россиянин, ты захотел скачать файл ? Или почитать чего интересного ?
Останови свою войну в Украине !

Українці, не забуваємо про побутове. Ви можете замовити ВЕСЬ наш файловий архів, це схеми, мануали, вся додаткова інформація.
Ось СПИСОК НАШИХ ФАЙЛІВ.
Для замовлення архіва треба перейти НА СТОРІНКУ ЗАМОВЛЕННЯ.
Схема мануал телевизора шасси, схему скачать бесплатно, ищу схему модулей, ищу шасси телевизора, схемы телевизоров, мануалы

Залишити відповідь (Leave a Reply)