Коротка інформація про ВП КБ Атомприлад, структурний підрозділ ДП НАЕК Енергоатом


ВП «КБ «Атомприлад» ДП «НАЕК «Енергоатом» (раніше до вересня 2014 р. – ВП «Енергоефективність») працює у сфері спеціального енергетичного приладобудування з 1969 р. Має конструкторські відділи та підрозділи інформаційних технологій, стандартизації, метрології, гармонізації нормативних документів. ВП «КБ «Атомприлад» має власну виробничу базу, яка випускає експериментальні й дослідні (пілотні) зразки нової техніки, одиничні та дрібні серії.

ВП «КБ «Атомприлад» виконує низку дослідно-конструкторських робіт з постановкою на виробництво нових, в тому числі імпортозамінних видів продукції, що застосовуються як при проведенні ремонтів і модернізації діючих АЕС і ТЕС, так і для оснащення нових енергооб’єктів.

Див. КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

З 2010 р. ведуться дослідно-конструкторські роботи з метою виготовлення на виробничих потужностях ДП «НАЕК «Енергоатом» сучасних технічних засобів для системи внутрішньореакторного контролю ЯЕУ ВВЕР-1000.

Протягом останніх 15 років було розроблено, виготовлено та впроваджено більше 20 різних модифікацій систем підготовки проб і вимірювань, що є базовим елементом систем автоматизованого хімічного контролю воднохімічного режиму 1-го та 2-го
контурів ЯЕУ ВВЕР. На сьогодні, системи підготовки проб успішно експлуатуються на енергоблоках ВП «Хмельницька АЕС», ВП «Рівненська АЕС», Тяньваньської АЕС, АЕС «Бушер», АЕС «Куданкулам». Функціонально закінчені елементи системи підготовки проб, наприклад: теплообмінники, іонообмінні фільтри, мають окремі технічні умови на виготовлення та постачаються як у складі систем, так і окремо.

У 2013 р. розроблено конструкторську документацію на випробувальний комплекс для перевірки налаштувань імпульсних клапанів імпульсно-запобіжних пристроїв компенсатору тиску ЯЕУ ВВЕР-1000. Впровадження випробувального комплексу планується на виробничому майданчику ВП «Запорізька АЕС».

У 2014 р. завершені дослідно-конструкторські роботи зі створення вітчизняних блоків ТЕН компенсаторів тиску ЯЕУ ВВЕР-440 та проведено підготовку до їх серійного виробництва на ВП «Атоменергомаш». У рамках цієї роботи було створено випробувальний стенд, на якому кожен блок ТЕН перед відправкою на АЕС проходить комплексну перевірку під дією води з температурою і тиском, що відповідають умовам експлуатації.

У 2011 р. розроблені технічні умови та поставлені на виробництво прокладки з терморозширеного графіту, призначені для ущільнення фланцевих з’єднань трубопроводів, арматури, насосів, теплообмінників та інших агрегатів АЕС класу безпеки 2 по НП
306.2.141-2008. Протягом п’яти років ВП «КБ «Атомприлад» постачає ВП АЕС прокладки різноманітних типорозмірів. З 2016 р. почалися розробки для виготовлення на виробничих потужностях ДП НАЕК «Енергоатом» прокладок із терморозширеного графіту для модернізованих вузлів ущільнення парогенераторів ПГВ-1000М та ПГВ-213, також для
виробництва методом порошкової металургії прокладки з нікелю для застосування у системі управління і захисту ЯЕУ ВВЕР-1000.

З 2012 р. розпочато виробництво та постачання на ВП АЕС світлодіодних джерел світла з мінімальним енергоспоживанням, тривалим ресурсом та стійкістю до умов експлуатації в зонах особливого режиму АЕС. На даний час світлодіодні джерела світла широко застосовуються в освітлювальних приладах, розміщених у виробничих приміщеннях АЕС, що забезпечує суттєву економію електроенергії, яка витрачається для потреб освітлення.

У 2011 р. виконано дослідно-конструкторську роботу з розроблення конструкторської документації та в 2012 р. затверджено технічні умови на перетворювачі вихорострумові, призначені для проведення неруйнівного контролю цілісності металу теплообмінних труб парогенераторів типу ПГВ-1000М ЯЕУ ВВЕР-1000.

У 2014 р. завершені дослідно-конструкторські роботи з розроблення п’яти типів засобів вимірювальної техніки для контролю вібрації і механічних величин турбогенератору (абсолютна вібрація опор підшипників, осьове зрушення, вібрація валу, миттєве значення зазору, лінійне переміщення), як імпортозаміщення. Конструктивне виконання дозволяє використовувати їх як для контролю окремих параметрів в автономному режимі, так і в складі систем діагностики технічного стану обладнання більш високого рівня. В 2015 р. комплект обладнання проходив дослідну експлуатацію на шостому турбогенераторі енергоблоку №4 ВП «Рівненська АЕС».

У 2015-2016 р. за технічними вимогами ВП РАЕС виконано розроблення та виготовлення двох стендів тахометричних переносних СТП-1, призначених для відтворення частоти обертання в заданому діапазоні з нормованою похибкою. Стенди використовуються для перевірки характеристик та налагодження вимірювальних перетворювачів частоти обертання, до складу яких входять вихорострумові датчики.

Одним з напрямків науково-технічних робіт ВП «КБ «Атомприлад» є гармонізація нормативних документів на обладнання, що виготовляється для потреб АЕС та ТЕС. При взаємодії з Держатомрегулювання України розроблено 26 галузевих стандартів СОУ ЯЕК та 11 стандартів підприємства СОУ НАЕК, ще 14 стандартів СОУ НАЕК проходять стадії розроблення та узгодження.

Наша контактна інформація. Виготовляємо необхідне обладнання під вимоги замовника При необхідності – монтаж на території замовника.
Україна, м. Київ, вул. Тостого, 59, ВП КБ Атомприлад (структурний підрозділ НАЕК Енергоатом)
+380 96 701-93-63 Влащук Андрій Вікторович
+380 44 277-79-23 (міський номер)
+38 044 277-79-16 зам.директора Бараник О.М.
+380 44 277-79-14 прийомна “Атомприлад”

Наші останні розробки