Прошивки пам’яті TV, частина 1

(11AK…——GRUNDIG)
TV memory dumps, part 1

Прошивки пам’яті TV на сайті (частина 1)
List of TV EEPROM memory dumps (part 1)

11AK…——GRUNDIG
11AK
11AK08 Vestel
11AK10 Vestel
11AK10-12 Universum
11AK12 Vestel
11AK16 Vestel
11AK17 Vestel
11AK18 Vestel
11AK19 Vestel
11AK19-5 Universum
11AK19-8A Universum
11AK20 Vestel
11AK28 Vestel
11AK30 Vestel
11AK30 Vestel 2115stxt 51cm ok
11AK30A4
11AK32 Vestel
11AK33 Vestel
11AK36 Vestel
11AK36A2 Vestel 37cm ps dkk rab
11AK37 Vestel
11AK46 PS DK + dvd igor
11AK51 Vestel
11AK52 Vestel
11AK52B6
11AK55 Vestel

Admiral
ATC-217MS1
TG-1029-A
TG-2001-A chassis PTFM05-1 stereo
TG-203AM
TG-2100-A
TG-2900
TG-2902-A chasis N
TGF-2029-A

AEG
CTV2870
CTV4802STVT
CTV5521
CTV70169

Aiwa
21KW
A145KER
CK-14WKDT
DIGITAL-2000
SE-141EH
SE-2130 (CP-385)
TV-1402
TV-201KER
TV-2102
TV-21S2
TV-A1410
TV-A205K
TV-A205KE
TV-A2115
TV-A215KE
TV-AR216RHA
TV-AS216NH
TV-C141
TV-C143
TV-C202KER
TV-FS2580SH
TV-SA2155
TV-SA2175
TV-SE2130KH_proc_TDA9367PS-N1-5S_Ver_1.65E
TVC-1400
TVR-216RHA
VX-T2030KER

Akai
1417D
14WKDT
2007
20WKD
2107D
2119
21CT32FSR
21CTS84FSN
21KW
29CT23FSR
C-142KER
C142KER
CP-71S1
CP71S1
CT-1407D
CT-1417D
CT-1419A
CT-1419D
CT-14WKD
CT-14WR
CT-2012P
CT-2019D
CT-20WKD
CT-20WKDT
CT-2102P
CT-2110TXT
CT-2119
CT-2119D
CT-2159
CT-2159PT
CT-2867UNT
CT-2885F
CT-34S43A A81DC
CT1407D
CT1417D
CT1419A
CT1419D
CT14WKD
CT14WR
CT2012P
CT2019D
CT20WKD
CT20WKDT
CT2102P
CT2110TXT
CT2119
CT2119D
CT2159
CT2159PT
CT2867UNT
CT2885F
CT34S43A A81DC
CTG-140D
CTG-1410E
CTG-1420E
CTG-2105E
CTG-2109E
CTG-2120E
CTG-2122E
CTG-2133E
CTG-2199E
CTG-2199FT
CTG-2501E
CTG-255D
CTG140D
CTG1410E
CTG1420E
CTG2105E
CTG2109E
CTG2120E
CTG2122E
CTG2133E
CTG215
CTG2199E
CTG2199FT
CTG2501E
CTG255D
CTT-212NT
CTT212NT
CTW-2105ET-PIP
CTW1403E (11AK36-1)
CTW2105ET-PIP
LM-E15CCSA
MP2-37H1
PDP42TD1
SP71S1
ST-21W32D
ST21W32D
VS-465EDG
VS-F16
VS-F260EDG
VS-F33EOG-V
VS465EDG
VSF16
VSF260EDG
VSF33EOG-V

Akira
14LAS1
2055
20T01
21FCP1
21XG9
29WHP
CT-1410
CT-14HS8
CT-14HS9
CT-14HS9R
CT-14M9N
CT-14NI9R
CT-14NK9R
CT-14PF9
CT-14SK9R
CT-14UX9R
CT-2025
CT-2055
CT-2055 (11AK19)
CT-20HS8
CT-20T01
CT-2155
CT-2160
CT-2197M
CT-21BM9R
CT-21CH9R
CT-21DS9R chassis 3Y01
CT-21FDS1
CT-21FGS1
CT-21HS7
CT-21HS9
CT-21HS9C(S)
CT-21JP9R
CT-21LAS1
CT-21NK9R
CT-21NX9A
CT-21NX9R
CT-21PF9 chassis 3Y011
CT-21SW9A chassis CH-SS2
CT-21TF9R
CT-21TF9R chassis 3S10
CT-21XG9
CT-29C9
CT-29LS9AT
CT21TF9R (chassis 3Y11)

Alba
CTV3418BLK
CTV4809
TVD-3406
TVD-3407
TVD-3456

Alpari
21GB600PFUS

Amcol
2026
2059
20CX7T
21CX7T
2871
54cm
C2101
SAA5290
ST2021T
ST2021T ST92T195B7B1PS DK

Amstrad
3028
350
CTV1414
SRX300

Aucma
C2130SA
C2198
C2520
C2520SB
C2930SA

Audioton
CTV5102
CTV5502
CTV7002

Avest
37TC-03
54T01
54TC-03
54TC-05
54TC01
54TC02
54TC04
64TC-02PS
64TC-03
72TC-02-S
72TC02
TCS-2101
TRB-2158

Basicline
BL-1415TX (11AK20SX)
BL-2100NTD (11AK30-1)
BL-8212 (11AK19-5)
BL1410R
BL2110
BL21R
CSTSN28-16
SHTV31614

Beijing
2132T
2163
2182Q
2912G
2915T

Beko
11.2_chassis_(TVB3090)
12.3_chassis
12.4_chassis
12.6_chassis
12.8_chassis
14.1_chassis
14.2_chassis
14B9T46TS
14B9TXS
20C2T36TXS
21B99T44TX
21C2T02
21T45TXS
22.1_chassis
2526 CROWN
28328SX
28B4T07
28C3T05TXS
5025S chassis 16.1
79L
7SZ.190-099_chassis
BEKOTEKNIK 14 inc
COLOR TV 53X
COLOR TV 69P
NR20T57TXM
NR21B7T02
NR28328
P0528NK
P0528NX
P0625NX
PM1121XBS
TV 74G
TV 77R
TV 79G
TV 79R
TV 84J
TV84A
TVB-5330
TVB2606
TVB2830
TVB2830 CROWN 70cm
TVB3090
TVB3354
TVB5180
TVB6790

Belart
11AK20-S2
11AK30-2
2156T BELSTAR
2196TSNP BELSTAR
2197T BELSTAR
2596TSN BELSTAR
2897TSN BELSTAR
3497TSN BELSTAR

Blaupunkt
BP37-06
BT70-125 DIGITAL PRO (100Hz)
BT70125
chassis FM640.40
IS55-25VTM (FM451.20)
IS5525VTM
IS63-155 DIGITAL PRO
IS63-49.VT
IS63155
IS6339VT
IS6351FT
IS70-135
IS70-39 VT
IS70-40VT
IS70-51VT (FM412.40)
IS7051VT
IS72-155 Digital Pro
IS72-55VT (CUC6360)
IS72-56VT (FM550.70)
IS7255VT
IS7256VT
MC63-40VT
MM63-12 FM310.22 CUC5310
MS63-109VTM
MS6379VT
MS7C-100 DIGITAL PRO (FM600.70)
PM40-49
PM55-40
PM55400
PRO7 IDTV 100Hz
RTV240EGC
RTV246EGC
S72155 DIGITALPRO
TVCFM500
TVCPS55-25
VCR RTV240EGC
VCR TYPE RTV240EGC
WERKE GMBH

Bluesky
11AK19B
28EGOEP
BS5599ST
BX36S (11AK36)
TD5598 (11AK19-5)
TDX7098

Bush
1433
2052T
2866NTX
2866SM2
2868NTX
BTV18SIL

Cameron
29SL60

Canca
2157LT
2158LT
2166LT
2196LT
21N3D
21N5D
2566LT
2590LT
29N3D

CCE
CTV271S (UV 1336)
HPS1401
HPS1402
HPS1403
HPS1407
HPS1473
HPS1492
HPS14RB
HPS2001
HPS2002
HPS2003
HPS2007
HPS2071
HPS2092CCE
HPS2901
HPS2904
HPS2971
HPS2981C
HPS2985
HPS2990
HPS33R

Changhong
14B27MA (CH08TO934)
2119
2128FB
2129A
2131FB
2132FB
213MA
2151Z
2178A
2199K
21A17
21B27
21BM32
21BM36
21BM51
21BM68
21K18
21K31
21K32
21K55
2501
2516
2518
2526
25N18
2918
2919PK
2929D
2936FD
2939A
2939FD
2955
29D82M
29D85
29K19
29N16
29N18
29N19
51PT28A
9217
B2112
C2151Z
C2919PK
C29N19
C3419PD
CG3420DPN
CHD29156
CHD2918
D2983
D2986
DP29C50
DP438816
DP4388A
DP438916
DP5188A
DZ29N6
ETA-1D chassis = PF29GA18A
G2105
G2108
G2109
G2110
G2125
G2128
G2129
G2132
G2136K
G2138
G21K31
G2501
G2510
G2516
G2521
G2526
G2529
G2532
G2539
G2573
G2585
G2911B
G2926
G2932
G2936K
G2966C
G2975
G2978
G2985D
G2988
G29E6
G3478
G3488
G34T88
H2111K
H2121K
H2135K
H2151K
H2186W
H2199K
H21K59
H21K66
H2523K
H2535K
H2551K
H2599K
H25K60
H25K99B
H2999KB
H29D80
H29K60
H29S86D
H34D80
HD29933 (CH08T0608)
N2918
PF1517DV
PF2139
PF2155 (CH05T1631)
PF21BM50 ch. SS2
PF21E19
PF2539
PF2591E
PF29118 (CH05H1611)
PF2939
PF2983
PF2986
PF2998
PF29D18
PF29D9
PF29E8
PF3415
R2112T
R2116A
R2117T
R2118A
R2518
R2916N
R3418T
S3300
SF2111
SF2115
SF2136
SF2139
SF2183 (CH05T1607)
SF2191E
SF2198 (CH05T1604)
SF2515
SF2518E (CH08T0602)
SF2539
SF2551
SF2598
SF2911 (CH05T1611)
SF2915
SF2951F
SF2998
T2981
TC2508FB
TC25E3DC3
TC2910D

China-TV
863532C-57S9 LA76818A
8803CPBNG3VG6
8803CPBNG4GA1
8821CPNG4RJ1
8823CPNG5BK8
8829CPNG5AK7
8829CSNG4H99
8829CSNG4V74 (A01V10-T0)
8853CPNC6DU4
8859CPNG5J09
8891CPBNG6KU3
CH04T1218
CH04T1220
CH05T1606
CH05T1630
CH08T0602
CH08T0604
CH08T0608
CH08T0934
CHT0406
CHT041229
CKP1006
CKP1011
CKP1101
CKP1401
CKP1604
LA863316A-5M91 LA76810A
LC853532C-55K9 LA76818A
LC863232V-5R36
LC863320A-5N94 LA76810
LC863320A-5N99 LA76810
LC863320A-5R19 LA76810A
LC863320A-5R76 LA76810
LC863320A-5R76 LA76810A
LC863324A-5N09 LA76810A
LC863324A-5S02 LA76810A
LC863324A-5S68
LC863324A-5S72 LA76810
LC863324A-5T51
LC863324A-5T51 LA76810A
LC863324A-5Y40 LA76810
LC863324B-54M2
LC863328A-51J8 LA76810
LC863328A-5P98
LC863328A-5S15 LA76810 CL2501Z
LC863328A-5S15 LA76810A
LC863328A-5T45 LA76810B P21FA071
LC863328A-5T46 LA76832 AV2 P2551A
LC863328A-5Y29 LA76810
LC863328A-5Y63 LA76832 RC-N05 E2520
LC863328A-5Z26 LA76810
LC863328A-TH50J1 LA76818
LC863328B-52E4 LA76810A LA78040
LC863328B-53J5
LC863328B-53P5 LA76810
LC863328B-54A1 LA76810
LC863328C-55W0
LC86332A-5Z37 LA76810
LC863332-5Y30 LA76810
LC863332-5Z59
LC863332A-50E3 LA76832
LC863332A-5S10 LA76810
LC863332A-5S10+LA76810
LC863332A-5Z51
LC863332A-5Z51 LA76810A
LC863332B-52C6 LA76810A
LC863332B-53W3 LA76810A
LC863432-C5L8
LC863432C-55L8
LC863440W-50E5
LC863524B-50S9 LA76810
LC863524B-50S9 LA76810A LA78040
LC863524B-53C3 LA76810A
LC863524B-53P4 LA76818A
LC863524C-55K2 LA76818
LC863524C-55L7 LA76810A
LC863528-51C3 LA76818
LC8635288-4WR4 LA76810A
LC863528A-50S8 LA76818
LC863528B-50D2 LA76818A
LC863528B-50S8 LA76810
LC863528B-52K7
LC863528B-52K7 LA76810A LA78040
LC863528B-54B3 LA76810
LC863528B-54N0 LA76818A LA78040
LC863528C-54Z4 LA76818A
LC863528C-55K7
LC863528C-55Y5
LC863528C-56A6 LA76818A
LC863528C-56F8 LA76818A
LC863528C-57L7 LA76810
LC863532A-5Z00 LA76810A
LC863532A-5Z00-LA76810 24C08
LC863532B-52H4 LA76818 24C08
LC863532B-53L1-4WR0+LA76810A
LC863532B-53L3 LA76810A
LC863532B-53LI
LC863532C-55K8 LA76818A
LC863532C-55K9 LA76810A
LC863532C-55P9
LC863532C-57P1
LC863532C-57S4 LA76818A
LC863532C-57Z0 LA76818
LC863532C-58D1 LA76818A
LC863532C-58D7 LA76818A
LC863532C-58E5 LA76810A
M37160H8 053FP
M37160M8-051FP
M37160M8-053FP
M37160M8-053FP M31264
M37160M8-056FP
M37160M8-058FP
M37160M8-063FP
M37160M8-063FP M61266
M37160M8-064FP M61260
M37160M8-073FP
M37220M3-101SP M52340SP
M37220M3-167SP
M37220M3-167SP M52340SP
M37221M8-125SP
M37221M8-126SP
M37221M8-164SP
MN1873287 NN5099K
MN1873287PA1 NN5198
P83C266BDR103 M8838
TCL-A16B02-TO
TCL-A21V01-TI
TCL-A21V01-TO(8823CRNG5BV4)
TCL-A27V02-TO
TCL-A28V02-TO
TDA9373PS-N2-AI0743
TH-50J2-3XRM LA76810A
TH-50J2XXX-3VR4 LA76818A
TMP87CH38N-3FR2 TB1238AN
TMP87CK38-3679 TB1240AN
TMP87CK38N-2A76
TMP87CK38N-3529
TMP87CK38N-3563
TMP87CK38N-3658 TB1238
TMP87CK38N-3684
TMP87CK38N-3D96
TMP87CM38N-3664 TB1238AN
TMPA8873PSCNG

Cineral
TC-1433
TC-1470M (TDA9570H-N1-AI)
TC-2033NU
TC-2070
TCPL-2910P
TS-2948
TS-2977

Cinex
TV37511 PT90JE
TV37701
TV37911 chassis PT90
TV51811
TV51821
TV70251 chassis PT200
TV70720
TV70821 = PT92-110 chassis
TV72721
TV72721DK

Clatronic
CTV287F
CTV377
CTV443STVT
CTV450VT
CTV517VT
CTV576VT
CTV577VT
CTV577VT chassis TV2K
VCR-302
VCR-330

Conrowa
TC-2918
TC-2920
TC-2969AEE
TC-2981
TC-2982
TC-2988AEE
TC-3418
TN-2153AA
TN-2155PLUS
TN-2181AA
TN-2183AA
TN-2183AC
TN-2183TD
TN-2185AA
TN-2188AD
TN-2192AA
TN-2192PLUS
TN-2581AA
TN-2583AA
TN-2583TD
TN-2585AA
TN-2586AA
TN-2592AA
TN-2593AA
TN-2593TD
TN-2598TDD
TN-2920
TN-2922TD
TN-2955AB
TN-2956AE
TN-2969AEE
TN-2988AEE
TN-2989
TN-2992AB
TN-3491

Continental
CT1412 G1000

Crown
1332
21N05
2802-1
2802VTST
28B3
28V5
ACTV 5198 (11AK19E-3)
ACTV 7298 (11AK19-5)
CM2007
CRV37
CT1405
CTV-5555
CTV-5616
CTV-5930
CTV-8051 (11AK19B-1)
CTV-8351 (11AK10-5)
CTV-B5036
CTV-B5055
CTV-B7270
K1408TX
MICRO Z9020306PSC
MUSTANG (Chasis H-613M)
MUSTANG 2007 chasis YH250-00
MUSTANG CM2007
TV B1332 70cm
TVB1332
TVB2006
TVB2132
YH-250-01 chassis

Curtis
1401VT
14M1
2002VT
20M1VT
20M2
20M2VT
20MP2
2102K
21L2VT
21M1PVT
21M2PVT
21M2T
21M2VT
25M1PVT
25M1VT
2801VT
28M1
28M1PVT
28M1VT
28M2PVT
28M2VT
CE2102VT

Daewoo
14A1
14A5T
14C3IBL
14C4N
14DA5T
14Q1
14Q2
14Q2M
14Q3
14Q3T
14T1TXT
14T2M
14UT1L
14V1M
2075
2075TXT
20A5
20A5T
20C4NT
20C4T
20C7GTS
20C9NT chassis CP185
20D1
20D4T
20F8T1
20P2M
20Q1M
20Q1T
20Q2
20Q2M
20Q2T (chassis CP-375)
20Q3M
20T1ST
20T1ST (chassis CP-380)
20T1T
20T2
20T2M
20V4M chassis CP-002
20V4T
2195ST
21A5T
21A5T (chassis CP-375)
21DA5PF
21DA5T
21DA5T(STCTV5M)
21G2M
21Q1M 54cm ps dkk
21Q1T
21Q2
21Q2M
21S2M (CP-185C)
21T1M
21T1MT
21T1T
21T1TM
21T2
21T5M
21T5T
21T9ST
21U1M
21U1T
21U3MTS
21V4M
21V4T
2594STB
25G1T
2898ST
2898STB
28G2ST
29DA5PF
29G1T
29X5PIP
29Z9PIP
CM-537 chassis
CM-801S chassis
CM-870 chassis
CM-908F chassis
CN204090 chassis CN-001N
CP-005 chassis
CP-185 chassis
CP-520 chassis
CP-785 chassis
CP-830F chassis
CP-85F chassis
CP775 2895ST
CT-2927
CTV70-1691
DCT-20Q2
DCT-21S30G
DCT-25G1
DDT21H9S
DLP-32C3 chassis SL-223P
DMC-29G1T (chassis CM-900)
DMQ-1413
DMQ-1418
DMQ-1447
DMQ-14A1
DMQ-14D1
DMQ-14Q2
DMQ-2036
DMQ-2057 chassis C50N
DMQ-2072
DMQ-2075TXT
DMQ-20A1
DMQ-20B1
DMQ-20D1
DMQ-2127
DMQ-2141
DMQ-2157
DMQ-2166TXT
DMQ-2195
DMQ-2195(2)
DMQ-2195TXT
DMQ-21A1R
DMQ-21A1TXT
DMQ-21T5T (chassis CP375)
DMQ-21V1M
DMQ-2510
DMQ-2591TXT
DMQ-2997
DMQ2072TXT
DSC3270E
DSL-15C1T
DSL-20D1T
DSL-20D3
DT-1536D
DT-1536W
DT-2002T
DT-29G4
DT-L25G7K
DT2115MM CT201 ps dk
DT42D1LMSB
DTA-20T1
DTA-21Y1P
DTA-21Y1PS
DTA-32W9K chassis CP822F
DTB-14Q2MZ
DTB-21D4T
DTB-21Q2MZ (chassis CP-185C)
DTB-21U7 chassis CP-485F
DTB-21U7 S
DTC-2003
DTC-20Q1 chassis CP370
DTC-20V1
DTC-2188
DTC-21Q2M chassis CP-370
DTC-21Q2VM chassis CP-370
DTC-21T1
DTC-21Y2S chassis CP520
DTD-14A1
DTD-20A1
DTD2195
DTE-2898
DTE-28A7FR (chassis WP-895, CP-885)
DTE-28B1
DTE-28G7
DTF-29U7K
DTH-14V1FS
DTH-2056
DTH-20V05 chassis CM003
DTH-20V1FS
DTH-29U3K (chassis CP380)
DTH20V1FS
DTJ-28A7-100D
DTL-28G7K
DTP-28A8
DTP-28A8S (chassis WP-895, CP-885, CP-485F)
DTQ-14Q1FS
DTQ-14V1FS chassis CN-001A
DTQ-19P3FC chassis CN001N
DTQ-20D4SS(CN-220C)
DTQ-20J2FS
DTQ-20JFC
DTQ-20N2FC
DTQ-20N3FS
DTQ-20P2FC(CN-001M)
DTQ-20V1AS
DTQ-20V1FS
DTQ-20V1SS chassis CN001M-K
DTQ-20V5SS(CN-001M)
DTQ-2134SS chassis TD167
DTQ-21U8SS 21U6SS
DTQ-21U8SS chassis CN-220F
DTQ-21U9SS
DTV-2083D
DTY-21B4K chassis CP520
DTY-21U7S (chassis CP-520)
DTY-28A8K
DTY-28AK8 chassis CP-520
DV-F44D
DV-F520
DV-F540 (VCR)
DV-F54D
DV-F54W
DV-K885K
DV-S137WN
DVR-4389D
DVR-4783D
DVT-1483D
DVT-14F6DA
DVT-2085D
DW-167ST02
EQ-250K
EST-440K
EST-660
ET-110WN
F-14A5 (chassis 375S)
F-14A5 chassis 375S
FR-25G7ST chassis CP785
FR-28G7ST
GB-14H1N
K-14V3TS
K-20C4N
K-20C4NT
K-20C5GTS chassis CP185G
K-20C5N chassis CP185
K-20V1N
K-20V4T
K-21C6T
K-21V4NTS
KR-14D4Z
KR-14D7T chassis CP-195L
KR-14E5
KR-14U1T
KR-14V1T
KR-14V5TS
KR-15A1FL
KR-15U5FL chassis CP185
KR-20E5
KR-2130NT
KR-2131N
KR-2131N(2)
KR-2132PL
KR-2134-MT
KR-21E5
KR-21FL6
KR-21FL6M
KR-21FL7M
KR-21U1T
KR-21U6-MT
KR-21V1T
KR-21V4T
KR-2930MT chassis CM650
KR-29F1-MT chassis CM-500F
KR-29F2-MT chassis CM500-F
KR-29FL1P
KR-29FL5P
KR-29FL8
KR-29M2-MTO
KR-29M5-MT
KR-29U8-MT
KR15U7FL
KR2131FL
M-14300(CN-201A,B)
PR-21H4T
Q-457K
ST-120WN
ST-160WN
ST-160WT
ST-290K
T-160WN (VCR)
T-280K
T-290K (VCR)
VT-1483D

Denver
TVD2113 MULTI

Diamond
AM-21AV
AM-21F
AM-21FDM
AM-29F
MJR-14N
MJR-15PF
MJR-21PF
MJR-25PF
MJR-29PF
MJR-34N

Digital
PF29300 = chassis ETA-1D

Distar
AT-1449NTM
DT-1010AV
DT-114
DT-1416
DT-1416AV
DT-1422AV
DT-1430NT
DT-1432NTM
DT-14K2
DT-14T3
DT-2008NT
DT-2016
DT-2016AV
DT-2016AVII
DT-2016NTS
DT-20R
DT-2112SK
DT-2116NTS
DT-2130NTS
DT-2130P2
DT-2131PF3
DT-2133NT
DT-2136P3
DT-2147NTS
DT-2148NTS
DT-214R
DT-2161
DT-2188
DT-219SL
DT-21FS
DT-21Y3
DT-220AV
DT-2511MS
DT-2525B
DT-2547MS2
DT-25K7
DT-25T2P
DT-2901MS
DT-2928MS
DT-2936P3
DT-2945MNN
DT-2947MS
DT-2947MS (chassis 5N20)
DT-2961
DT-29H1
DT-34T2P
SCT-14D1
SKT-2112

Dual
DRF32100-3
ST2850VT
ST32-050
ST7051VT chassis 11AK19P5
ST7101VT
STV4255

Durabrand
25N66
CTV14NF
CTV20NF
CTV20NF2
CTV20NF3

Elbe
14T9102
2520TX
2524
28 STEREO chassis BS-990
28-PC200
2820
2820TX chassis BS-990
2824ST chassis BS-990
33SS655 (chassis SELECO PC-100)
EB-622
F19 chassis
TVC-34 (SAA5553)
TVC-34 chassis F19 FORMENTI
TVC-34-S3400
TVC-9X70

Eldorado
37TC6166 chassis 11AK20S-E2
37TC6171
51TC6196S (chassis 11AK19P4)
54TC6171

Electron
CH-20 chassis 63TK-791
ETA-1 chassis 37TK-788-1
ETA-1 chassis 54TK-718-1
ETA-1R chassis=37TK_791-1
ETA-1R chassis=54TK-718
ETA-1R chassis=54TK-726
ETA-1R chassis=54TK-726-1
ETA-1R chassis=54TK-788
ETE-2 chassis 54TK-702
ETE-3 chassis 54TK-703
EX-1A1 chassis 54TK-768

Elekta
21T30EMK2
21T40
21T66DS
CTR-2036EMK
CTR20T39
CTR2145
CTV1420
CTV1440
E-510
EPR333EE
STV-2114
TVCR 2011NEMK

Elemis
1855T chassis PT92
1955T PRIMA
1955TN
3855T MIRA
3870N
3870TN MIRA chassis PT92
3955T
5355T NOVA
5355TN
5470
5470TN VEGA
5470TV VEGA
5510
5550TM
5837T
5855TN
5937T NOVA
6311ST
6330ST
6330TMS
6330TMSP
6863TN MEGA
6870TN
6885FT MG PT92
6970DW MEGA
7030TMSP
8855T Bigalaxy chassis PT92
CTV2201
FLAT-855N chassis PT92
NOVA 914
RUBY121N
RUBY929
T939D chassis PT95P
TC403 WESTA
TC405 WESTA
TF072TNZ
TF872TN TRUE FLAT (PT92)

Elenberg
1402
1403
1420
14N77
1560
2108
2130
2160
2170F
21D77
21F50
2910F chassis M113A
29N77
5561VT
DVDP-3030
LD-715
LD715
TV-1007
TV-507
TV-707

Elite
14Z650 = chassis K-PH36X
21Z45 (NT11106PC301BG)

Emerson
EM2599
EMTV32144
ETDV2107
ETV20
ETV2091
ETV2101FP
ETV21F1
ETV2901
ETV29F1
ETVS14
TC1375A

Erc
21NI60
21PS50
21TI70
25TI60
25TI60 chassis 5N11
29SI60
29TB65

Erisson
1401
1405
1405 (chassis 3P52)
1406
1407
1455
1465
14GX37A
14GX37X
2102
2103
2105
2106 (chassis 3Y11)
2107
2108
2108-09
2109
2109 (LC863332B 52E5)
2109 (LC863332B 53W3)
2110
2120
2120 (LA76810A)
2120 (LC LA)
2120 (LC863320A 5N94)
2120 (LC863320A)
2120 (STV2248C)
2150
21F1
21F2
21F3
21F4
21F4 (chassis E3701)
21F5
21F5 chassis E3701
21NI60
21PS50
21SP50
21UF20
2503
2515
2520
25F2
25F3
25TI60
2903
2910
2915
29F2
29F3
29SI60
29TB65
29TJ70
3410
34F2
34TP75
3Y11 chassis
CTV1455
CTV21F3
CTV2515
S14 (3S10) chassis
S14 chassis

Esterlund
JTM20F52

Euroline
CTV14T chassis TV-84

Evgo
ET1475
ET1485A
ET1499
ET2175
ET2180A
ET2185A
ET2190
ET2975
ET2980
ET2985
HT2199S

Ferguson
14M2
A59ECY13X02 (Telefunken)
FTC1410T
FTC2120T
FTD2000T
FTVD414T-02
TX91 chassis
TX92 chassis

Finlux
3028M
5021(A)
5025S
5028C
5028F
5029L20K2AK
6420
7102
7128
7132
7201
CT1407T (chassis PT92)
CT2117T
CTW3227TN
FT7129
PSA 6420
SN63Z2
SW72F7 (Stereoplus 2)
TV5010
TV5120
TV5130 P83154BKO

Firstline
AV-5500
C-29FL10 (IX2717CE)
FL-2598ST
FL-2898ST
FL-72169
FLAV-700000 (11AK19)
HR-FL25SC
NRBK70ES
NRBK75ES
ST-6398NTX (11AK19-5)
ST-7298NTX
TV-5192
TV-6392TX
TV-7192
VCR-202

Fisher
FTM M65TXT
FTM0129S
FTM6120
FTM700TXT
FTM764
FTM9114
FTM9120
FVHP3KV
FVHU908
PC19R90
PC25R90
PC6520(G6D)

Funai
1400T MK10
14a-0810 11ak36a15 ps bg dk brazil
14a-0810 11ak36a15 ps dk bg ok
14a-3110 11ak36a15 ps dk bg ok
14A-3110 11AK36A15 ps dk ok
14MK10
14MK11
2000-mk10_L7PAL_3RD
2000-MK6
2000A MK8
2000A-MK10
2000MK10
20MK10
20mk8
2100
2100A MK11
2100MK8
214
21mk8
8008
FBS1000
L7PAL-3RD
MK 10
mk10
MK10NEW
MK8
TVR-2000 MK7
V8008CM

General_Electric
21US21
CTC-176P2
GE-14091
GE-14200
GE-2000BGH
GE-20091
GE-20700
GE-21600
GE-27184
GE-27600 (CTC-184AA)
GE-2900ST
GE-29601
GE-33184
GE-33682
TX-825TB

Goldi
20ZB80X
CF-14A80XG
CF-14B6AG1
CF-16B86AG1
CX-14B20XA
CX-20B20XA
CZ-21D24XP

Gold_Star
20A80
21D70R
21E60B
CB-25C20X
CB-25C22X
CB-25C32
CBT2190
CBT9902
CF-20A90Y
CF-20E20B
CF-20E60
CF-21A80B
CF-21A80Y
CF-21B70B
CF-21D60B
CF-21E20
CF-21S10EX
CF-25C36X
CF20A80Y
CF20D10
CF20D70B
CF21B70
CF21C22X
cf21d30
CF21D70D
CF21G20
CG-20F89
CK-20D10X
CK-21B70X
CK21A80X
CKT-4822
KB-14U30 (ўi¤Ґ®¤ўi©Є )

Gradiente
GBT-2010
GBT-2011
GBT-2911
GSD-100
GT-1422
GT-1433
GT-2020
GT-2022
GT-2033C
HTM-277S
HTM-290S
HTM-299
HTM-299SC
HTM-344S (M37271MF-221SP)
M29I (M37267M8-220SP)
M34I (M37271MF-221SP)
TF-2150
TF-2151 (VCT49X3FPZF1000)
TF-2160
TF-2952
TV-1420
TV-1421
TV-2020
TV-2021
TV-2912
TV-2922
TV-2923
TV-29C7
TV-29D2
TV-29F1
TVD-2950 (VCT3834F-D6)
TVD-2951
VCR VPC-600

Graetz
2151
4576
CTV-A63SN
CTV-CT37T
CTV-GM72TS chassis 11AK19P
CTVA55SN
CTVA63SN
CTVA70SN
CTVBT74SN
CTVGM72TS
CTVXM72TS
REICHSGRAF 2861VT
SMARAGD-4588
TV-A70SN
VT2151EE

Grol
GR1410
GR1412
GR1414 (chassis 29M03)
GR21F2
GR21FT
GR29FT2

Groven
TV-1405S
TV-2101M
TV-2110S
TV-2112S

Grundig
1460
2402
3510
37-060
37-065
37-071
37-640t
40H-28CTV5-OAA Foton ps dk 70cm
51-640
CUC1821, 1881, 1851, 1892
CUC2030
CUC2600
CUC3510
CUC4100
CUC4410
CUC4635
CUC5350
CUC5361
CUC5860
CUC6300
CUC6310
CUC7301
DIGIBOX III
E3 chassis = DAVIO 14 P37-4501 FR TEXT
G1000 MC40002P ps bg 37cm
GR-1450
GR-2150TX
GR-3510
GR-37065
GR-37640T
GR-66
M55 575A CUC4510
M70 781 IDTV CUC1821 100 HZ
P37 830 text 1 CUC7303 ps
P37-060 CUC6300
P37-070
P37-070 CUC7301 ps bg
P37-070 GCA4502
P37-343 CTI
P37-443 CUC4400
P37-540T CUC5301
P37-830T CUC7303 ps bg
P37731Text
P45-440
P45-440 CUC4400 ps bg
P50-242CTI
P55-640
SDA5256
SE5576 text CUC7350
SE7020IDTV CUC1836 ps 100Hz
SE7056TO
SIM-FC210
ST 63-660Top
ST 663 TOP
ST2670TOP
ST63-755TOP CUC6360
ST70 450text CUC4510 ps 2
ST70 450text CUC4510 ps bg
ST70 780T CUC2030 ps bg
ST70 780Text CUC2030
ST70-169
ST70-600TOP CUC2033 ps
ST70-660TOP
ST70-755 TOP
T51
T51-060
T51-3035 text CUC7303
T51-3035TEXTCUC7303
T51-540
T51-546T
T51-640 OIRT
T51-730T
T55-
T55-545
T55-640
T55-720
T55-731-5Text
T63-439
T70-440
T70-740 Text CUC6310 p bg
VS 500

Повернутись (RETURN)


Всім бажаючим продаємо наш інформаційний архів

Ви можете замовити бандероль з чотирма DVD-дисками, на яких ВСІ наші схеми, мануали, вся додаткова інформація. Вартість замовлення в межах України 180 грн при замовленні звичайною поштою, або 200 грн при замовленні через Нову пошту. Оплата - на вашій пошті при одержанні бандеролі.
Ось СПИСОК НАШИХ ФАЙЛІВ.
Для замовлення дисків треба перейти НА ЦЮ СТОРІНКУ.
Схема мануал телевизора шасси, схему скачать бесплатно, ищу схему модулей, ищу шасси телевизора, схемы телевизоров, мануалы

Залишити відповідь (Leave a Reply)